Sprache | Taal:   |

bodywork 

esalen® massage & bodywork

Na mijn opleiding als Esalen massage therapeut ben ik mijn werk gaan verdiepen en heb alle bodywork-modulen gevolgd voor het diploma "Esalen & Bodyworktherapeut". 

Een eerste geboekte massage bestaat uit een gehele Esalen massage & bodyworkreis zodat ik het lichaam mag leren kennen. Bij de opvolgende sessies werk ik verdiept en opbouwend aan lichaamthema's.

Met de Esalen massage als uitgangspunt, pas ik naar behoefte van het lichaam en in samenspraak met de cliënt verschillende andere aangeleerde therapietechnieken toe. (zie rubriek "scholing").