Sprache | Taal:   |

Francien Gerritsfrancien gerrits

gediplomeerd Esalen®massage therapeute 

 

 

Geboren in 1966 en getogen in Nederland werkte en woonde ik vanaf 1986 in Zwitserland. De wereldreis, de bewustwording en het ompolen van levenspatronen na twee auto-ongelukken hebben een grote omkeer in mijn leven teweeggebracht. 

Na mijn medische basisopleiding anatomie volgde ik opleidingen, voornamelijk bij het European Institute of Esalen® Massage te Zürich, Zwitserland waar ik zowel als Esalen® Massage therapeute en ook als bodyworker gediplomeerd werd.

Mijn drijfveer is Esalen® massage & bodywork aan mensen verder te mogen geven. De zachtheid, de diepgang en de zeer krachtige werking heeft een buitengewoon effect op geheel celniveau. Ik werk samen met mensen uit alle gezondheidstoestanden, levensfasen en leeftijden want ieder mens is met zijn geschiedenis en met zijn lichaam eenmalig en uniek.